Tekfen Holding

Tekfen Holding FORUMU

Tekfen Holding 2009 konsolide finansal sonuçlarında Garanti Yatırım beklentisi olan 76mn
TL ve konsensus beklentisi olan 75mn TL’nin hafif altında 69mn TL net kar açıkladı. Tekfen
Holding 4Ç08’de gübre fiyatlarındaki hızlı düşüş sonrasında stok zararları ve finansal
giderlerden dolayı 127mn TL net zarar yazmıştı. Bu nedenle yıllık bazda karşılaştırma
anlamlı değildir. 3Ç09’da 44mn TL net kar kaydeden Tekfen Holding’in 4Ç09’da net karı

13mn TL’ye dü
şmüştür. Net kardaki çeyreksel bazdaki düşüş faaliyet karlılığının
azalmasından ve vergi giderlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Tekfen Holding için TUT
olan tavsiyemizi korumaktayız.
Tekfen Holding’in gelirleri 4Ç09’da çeyreksel bazda %9 oranında azalarak 546mn TL
seviyesine düşmüştür. 2009 yılında ise net satışlar %7 oranında azalmıştır. Bu dönemde
taahhüt grubunun satış gelirleri %2 oranında artarken, tarımsal sanayi grubunun gelirleri %
21 oranında düşmüştür. 2009’da taahhüt grubunun satış gelirleri içindeki payı %52
seviyesinden %57 seviyesine yükselmiştir.
Tekfen Holding’in 3Ç09’da açıkladığı olumlu tarımsal sanayi sonuçlarından sonra
segmentin FVAÖK’ü 4Ç09’da bir önceki çeyreğe göre %38 oranında azalmıştır. Şirket
4Ç09’da 29mn TL faaliyet karı açıklamıştır. Şirket 3Ç09’da 42mn TL faaliyet karı yazmıştı.
Tekfen Holding’in 4Ç09’da FVAÖK’ü 51mn TL ve FVAÖK marjı da %9.4 olmuştur. Bu
dönemde taahhüt grubunun FVAÖK’e katkısı %67 oranında olmuştur.

Şirket 4Ç09’da 2mn TL net finansal gelir elde etmiştir. Hatırlanacağı üzere 3Ç09’da net
finansal gelirler 7mn TL seviyesinde idi. Tekfen Holding’in 3Ç09 sonunda 20mn TL olan net
borcu 2009 sonunda 49mn TL net nakite dönüşmüştür. İşletme sermayesi ihtiyacı ise aynı

dönemde 222mn TL’den 145mn TL’ye gerilemi
ştir.
Ayrıca, Tekfen Holding yaptığı açıklamada 30 Nisan 2010’da yapılacak Genel Kurul’da
18mn TL nakit temettü dağıtımını onaya sunacağını açıkladı. Buna göre her 1 TL’lik nominal
değerde hisse senedine brüt 0.048790TL, net 0.041470TL nakit temettü dağıtılacaktır.

Temettü verimi %1 oranında olup temettü dağıtımına 28 Mayıs tarihinde başlanacaktır.

Bu Da Dikkatini Çekebilir

Garanti Bankası Teknik Analizi

Garantiyükselen takozun tepesinden fırladıktan sonra hızla geri döndü ve tekrar takozun içine düştü . Tepki …

imkb 100 de olup dikkatimi çeken hisseler

Şu an imkb 100 de olup dikkatimi çeken hisseleri paylaşmak istiyorum. Fener: Hissede şu an …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *