SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI, SEKTÖRLERİ MERCEK ALTINA ALACAK

BAKANLIK WEB SAYFASINDA ARTIK SEKTÖREL İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORLARI YAYINLANACAK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, sektörlere ilişkin analiz ve değerlendirmelerde bulunmak, sektörlere rehberlik etmek, küresel ekonominin yarattığı rekabet baskısını en iyi şekilde karşılamak, sektörlerin problemlerini yakından takip etmek ve çözüm önerileri üretmek üzere, üçer aylık dönemler halinde, “Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raporları” hazırlanmaya başlandı.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmaya başlanan raporlar, sektörlerin genel durumunu ve son üç aylık değerlendirmelerini içeriyor ve iki ana bölümden oluşuyor.
Raporların birinci bölümünde; “Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu, Sektörün Türkiye’deki Genel Durumu, Sektördeki Üretim Eğilimleri ve Üretilen Başlıca Ürünler, Sektörün Alt Sektörleri Ve Etkileşim Halinde Olduğu Diğer Sektörler, Sektörün Bölgesel Yapısı Ve Kümelenmeler, Sektörün Dış Ticareti, Sektörün Maliyet Bileşenleri, Sektöre Özgü Yatay ve Dikey Politikalar ve Düzenlemeler, Sektör Temsilcileri Tarafından Dile Getirilen Öncelikli Sorunlar ve Çözüm Önerileri ile Sektörün 2013-2023
Projeksiyonu” başlıklarını içerecek şekilde, sektörün genel durum değerlendirmesi yapılıyor.
İkinci bölümde ise, son üç aylık döneme ilişkin sektörün kısa dönemli bir değerlendirmesini yapmak üzere; Türkiye ve dünyada meydana gelen gelişmeler ile sektörün üretim endeksi, kapasite kullanım oranı, ihracat-ithalat ve istihdam durumu değerlendirmelerine yer veriliyor.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, “Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raporları” üçer aylık dönemler halinde Bakanlık web sayfasında yer alacak ve kamuoyuna açıklanacaktır.

Bu Da Dikkatini Çekebilir

Shortları haftaya rahatlayacak bir yapı hazırlamış

Shortları haftaya rahatlayacak bir yapı hazırlamış ayu pala…aktif olması dileğiyle…

Disiplinli bir trader terste kalmaz

şimdi efendi düzde kaldın keyfin yerinde , terste kalsaydın böyle konuşmazdın demeyin please   disiplinli bir …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *