matriksten metastocka x30yvade vob verileri göndermek

Linkini verdiğim verilerin üstüne Matriks’ten Metastock formatında alınan son döneme ait verilerin Metastock Downloader programıyla merge edilemediğinden bahsedilmiş. Evet, ben de şimdi denedim bu yöntemle olmuyor. ‘Data fields are different’ diye bir hata çıkıyor.

Ben normalde şu yöntemle yapıyorum:


1- Matriks’te grafiğin üstündeyken, sağ tuş–>veri yönetimi–>veri aktar(ayıracı ; seçerek veriyi aktarıyoruz.

2- Bu dosyayı Microsoft Word ile açtıktan sonra karşımıza örneğin bir satırı şu şekilde bir veri çıkıyor:

21.09.2010;09:20:00;81,725;81,75;81,675;81,7;2258

3- Biz bunu Word’ün Replace(Değiştir) özelliğini kullanarak noktalama işaretlerini aynı aşağıdaki gibi yapıyoruz:

09/21/2010,9:20:00,81.7250,81.7500,81.6750,81.7000,2258

Tabii burada Metastock Downloader metin halinde olan dosyaların tarih formatını yyyymmdd veya mm/dd/yyyy olarak kabul ettiği için Matriks’ten aldığımız verinin tarih formatını da değiştirmeliyiz. Ben ikincisini kullanıyorum. Yani aylar ile günlerin yerini değiştirmemiz lazım. Bunu da Word’de alt tuşuna basıp metni dikey olarak seçerek yapabiliyoruz.

4- Veri hazır hale geldiğinde bunu elimizde bulunan text formatındaki verinin(Ekte vereceğim) altına ekliyoruz.

5- Son olarak, eklediğimiz .txt dosyasını Metastock Downloader programıyla Metastock formatına çevirebiliriz.

Biraz zahmetli bir iş ama 4 ayda bir yaptığım için problem olmuyor.

Önceki mesajımda verdiğim verilerin .txt hali:

http://www.tekdosya.com/files/II4946…riler.rar.html

x30yvade veriler Forum Linki

Bu Da Dikkatini Çekebilir

matriks sistem tester ın da müthiş bir bug (problem) ını keşfettim

Günaydın arkadaşlar, Tatilden dolayı yazamıyorum ancak arada okuyorum. Tatili sistemlerimi geliştirmek için bir fırsat olarak …

Saraylı der ki

SARAYLI DER Kİ; Bir sistemi test ederken ,zamansal bir peryod kullanmaktan ziyade ,trade sayısı kriterini …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *