KARSN-Karsan Otomotiv

KARSN-Karsan Otomotiv FORUMU

Karsan 4Ç09de 16 milyon TL zarar açıklayarak, 2009 yıl sonu zararını 57 milyon TLe yükseltti. Zayıf operasyonel performans ve yüksek finansman giderleri zararın arkasındaki temel nedenler olarak gösterilebilir. 4Ç09de ciro artan satış hacmiyle geçen yılın çok üzerinde 101 milyon TL olarak gerçekleşti. Yıl sonu ciro rakamı ise 292 milyon TLe ulaşt1. Karsan 1Ç09de seri sonu Partner üretimine ihracatına başlamıştı. Bunun neticesinde ihracatın cirodaki payı 2008de %5den 2009da %48e yükseldi. 2009 yılı toplam satış hacmi ise %56 artarak 11,529 adet oldu.

Faaliyet giderlerindeki tasarrufa rağmen, şirketin son çeyrek FVAÖK rakamı negatif 4 milyon TL olarak gerçekleşirken, 2009 yıl sonu FVAÖK rakamını da negatif 11 milyon TLe düşürdü. 2009 y1l1nda araç baş1na gelirlerin araç baş1na giderlerden daha fazla olmas1 neticesinde negatif gerçekleşen brüt zarar buna temel neden olarak gösterilebilir. Ayr1ca şirketin ürün gam1ndaki en karl1 ürünü olan J9 minibüslerinin de sat1ş hacminde pay1n1n 2008de %47 2009de %20e gerilemesi de karlılıktaki gerilemeye bir başka neden olarak gösterilebilir.”

Bu Da Dikkatini Çekebilir

Garanti Bankası Teknik Analizi

Garantiyükselen takozun tepesinden fırladıktan sonra hızla geri döndü ve tekrar takozun içine düştü . Tepki …

imkb 100 de olup dikkatimi çeken hisseler

Şu an imkb 100 de olup dikkatimi çeken hisseleri paylaşmak istiyorum. Fener: Hissede şu an …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *