Doğuş Otomotiv için tavsiyeler:

DOAS-DoğuŞ Otomotiv A.Ş.

Doğuş Otomotiv için tavsiyeler:

EFG İSTANBUL (AL/ENDEKSE PARALEL GETİRİ; HEDEF FİYAT: 8.20 TL)

Doğuş Otomotiv’in 2009 dördüncü çeyrek sonuçları beklediğimizden daha
fazla zayıfladı; bunu mevsimselliğe bağlıyoruz. Şirketin marjları 2010
ilk çeyrekten başlayarak tekrar iyileşiyor ve Al tavsiyemizi
sürdürüyoruz. 2010 kar hanesi tahminimizi 10 milyon TL’den 39 milyon
TL’ye yükseltiyoruz.

FİNANS YATIRIM (ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ; HEDEF FİYAT: 8.75 TL)

Her ne kadar sonuçlar tahminlerimizden kötü olsa da şirketi önerdiği
değerle birlikte hala cazip buluyoruz. Şirket bugün saat 13.30’da
analist görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmeyi takiben tahminlerimizi
gözden geçirebiliriz.

OYAK YATIRIM (ENDEKSE PARALEL GETİRİ; HEDEF FİYAT: 6 TL)

Dogus Otomotiv 4. Çeyrekte 9,5mn TL zarar açıkladı… Açıklanan
sonuçlar hem bizim beklentimiz olan 14mnTL kardan hem de piyasa
beklentisi olan 12mnTL kardan kötü geldi. 4. Çeyrek sonuçlarının
beklentilerin altında gelmesinin 3 temel nedeni bulunmaktadır: (1) 4.
Çeyrekte yapılan kampanyalar ve fiyat indirimlerinin brüt karı olumsuz
etkilemesi, (2) yılın son çeyreklerinde genellikle artış trendinde
olan faaliyet giderlerinin satışlara oranının önceki çeyreklere göre
artmış olması ve (3) artan net borç sebebiyle beklentilerin üzerinde
gelen finansal giderler.

Gelirler 4. Çeyrekte güçlü kalsa da, satışların artmasının arkasındaki
en önemli sebeplerden biri olan fiyat indirimleri sonucunda karlılık
düşük geldi. Satış hacmi 4. çeyrekte 12bin adetle 3. Çeyrekle aynı
seviyede oluşurken, gelirler 3. çeyreğin %3 üstünde oluştu. VAFÖK
marjına baktığımızda ise %1.1 ile bu yılki en düşük çeyreksel VAFÖK
marjının oluştuğunu görüyoruz. Yapılan indirimlerin ve faaliyet gideri/
satışlar oranının yüksek çıkması faaliyet karlılığının düşük
gelmesindeki en önemli etken oldu.

Şirketin net borcu 3. çeyrek sonundaki 283mnTL’den 401mnTL’ye çıktı…
İşletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle artan net borç aynı zamanda
Finansal giderler üzerinde de baskı kuruyor. Fakat net borcun
artmasının aynı zamanda şirketin yabancı para açık pozisyonunun
azalmasında etkili olduğu görülüyor. Bunun sebebi olarak da şirketin
düşük faiz ortamında iş ortaklarından borçlanmak yerine finansal
kuruluşlardan borçlanması gösterilebilir.

Doğuş Otomotiv 2009 yılı net karından temettü dağıtmayacağını
açıkladı…

6 TL hedef fiyatıyla ”ENDEKSE PARALEL GETİRİ” tavsiyemizi
koruyoruz…

2010 yılının ilk çeyreğinde hafif araç satışları %7 artmasına rağmen,
2009 yılında teşvikler sonucunda öne çekilen talep sebebiyle tüm yıl
için %13 daralma beklentimizi koruyoruz. Bu ortamda Dogus Otomotiv’in
%10 pazar payı almasını bekliyoruz. Pozitif tarafta ise düşük faiz
ortamının devam etmesi ve TL’nin Euro karşısında güçlü seyretmesinin
şirketin karlılığına olumlu etkisinin olacağını öngörüyoruz. Doğuş
Otomotiv’in şu anki hisse fiyatı hedef fiyatımızın üzerinde bulunuyor.
Ayrıca şirketin global rakiplerinin 2010 tahmini F/K ortalamasına göre
de %22 primli işlem görüyor.

İŞ YATIRIM (AL; HEDEF FİYAT: 8.45 TL)

Son çeyrekte beklenmeyen zarar Doguş Otomotiv 4Ç09’de bizim 12 milyon
TL kar beklentimize karşın 9 milyon TL zarar açıkladı. 4Ç09 net zarar
rakamı 2009 yıl sonu rakamını 31 milyon TL’e düşürdü. 4Ç09 net zarar
rakamı finansman giderlerindeki düşüş sayesinde 4Ç08’de net zararın
altında gerçekleşti. Ancak, 3Ç09 ile karşılaştırıldığında zayıf
operasyonel performans ile birlikte artan finansman giderleri
karlılıkta bozulmaya neden oldu. Yüksek faaliyet ve finansman
giderleri tahminimizdeki sapmanın ana nedenlerini oluşturmaktadır.
Şirket 4Ç09’de yıllık bazda %37 büyüme ile 554 milyon TL ciro elde
ederek, 2009 yıl sonu cirosunu tahminimize paralel 2,129 milyon TL’e
taşıdı. 2009 yılında ciro neredeyse sabit kaılrken, satış hacmi %8
daralma ile 50,789 adete ulaştı. Doğuş Otomotiv’in 2009 yılı pazar
payı 1.7 yüzde puan gerileme ile %8.9’a düştü. 4Ç09’de beklentimizin
altında gelen 6 milyon TL FVAÖK, yıllık bazda iyileşme gösterirken,
çeyrek bazda gerilemeye işaret ediyor. Bu düşüş brüt kar marjındaki
gerileme ile birlikte faaliyet giderlerindeki artıştan kaynaklanıyor.
2009 yılında ise şirket başarılı geçen ilk dokuz ay sayesinde
2008’deki 37 milyon TL’nin üzerinde 90 milyon TL FVAÖK elde etti. Araç
muayene istasyonları işkolunu da kapsayan 8.45 TL hedef fiyatımız %32
yukarı potansiyele işaret ediyor. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.
Şirket bugün düzenleyeceği analist toplantısından sonra tahminlerimizi
revize edebiliriz.

Bu Da Dikkatini Çekebilir

Garanti Bankası Teknik Analizi

Garantiyükselen takozun tepesinden fırladıktan sonra hızla geri döndü ve tekrar takozun içine düştü . Tepki …

imkb 100 de olup dikkatimi çeken hisseler

Şu an imkb 100 de olup dikkatimi çeken hisseleri paylaşmak istiyorum. Fener: Hissede şu an …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *