VoBorsa Üyelik Kuralları
1. Foruma kayıt olmak için mutlaka gerçek bir e-mail adresiniz olması gerekmektedir.Sizlere aktifleştirme, şifre, duyuru gibi mailleri ulaştırabilmemiz için lütfen bu konuya dikkat ediniz.
2. Forumda siyasi propaganda, genel ahlaka aykırı küfürlü yazı, hakaret benzeri yazılar yazılamayacaktır. Başka bir forum üyesine/ziyaretçisine yada üçüncü bir şahsı küçültücü veya hakaret edici yazı yazılamaz.
3. Forum üyeleri yeni bir konu başlığı açmadan önce o konunun forumda mevcut olup olmadığını kontrol etmeliler. Bunun için forumun arama özelliği kullanılabilir. Aynı isimli veya aynı tartışmaları içeren konular açılamaz.
4. Foruma yazılan her mesaj yazanın sorumluluğu altındadır. Hiçbir şekilde VoBorsa yönetimi ve forum yöneticilerine sorumluluk yüklenemez.
5. Yöneticiler her yazılan mesajı yönetemeyebilirler. Yöneticilerden önce uygunsuz bir mesajla karşılaştığınızda forum yöneticilerine mesaj yada e-mail ile bildiriniz.
6. Foruma yazılacak konular ilgili bölümlere yazılmalıdır.
7. Yöneticiler, yazılan yazının konusuyla ilgili olmayan bir bölümde yazıldığına karar verirlerse yazıyı uygun bölüme aktarırlar veya silerler.
8. Forum Yönetimi tarafından, aynı kişinin birden fazla rumuz veya isimle, farklı kişilermiş gibi aynı konuda görüş belirttiğini tespit etmesi durumunda, kişinin tüm mesajları silinir ve foruma girişi yasaklanır. VoBorsa Forumunun spekülasyonlara alet olmamasını sağlama için alınmış bir karardır.
9. Forumda Türk hukuk kanunlarına ve SPK hükümlerine aykırı yazılar görüldüğü anda silinmeye çalışacaktır fakat geç kalınan veya gözden kaçan mesajlar hakkında kanuni takibat yapılması gerektiği hallerde yazı sahibinin Ip adresi ve E-Mail adresi kanuni mercilere teslim edilecektir.
10. Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu genellikle hüsran olacaktır.
11. Forumda, VoBorsa yönetimi veya moderatörlerin isteği veya bilgisi dışında, yanlış veya eksik veya gecikmiş, görüş, bilgi ve verilerin bulunması yüzünden doğabilecek bir durumda VoBorsa veya moderatörlerin herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Sitede ve Forumda sunulan görüş, bilgi ve veriler yatırımcılara, herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemesi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan VoBorsa veya Forum moderatörlerin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
12. Forumun işleyiş ve kuralları konusunda katılımcıları bilgilendirmek forumun veya moderatörlerin görevi değildir. Katılımcılar bu kuralları okuyup uymak zorundadır.
13. Forum mesajlarında ve imza bölümlerinde msn adresleri alış verişi yapmak yasaktır. Bu tür mesajlar yöneticiler tarafından silinir.
14. Forumdan atılan/yasaklanan üyenin yazdığı mesajlar küfür ve hakaret içerirse geri döndürülebilinecek şekilde silinir ayrıca istek üzerine mesaj silinmez. Yönetim gerekli görürse siler. Çünkü atılan üye hakkında bir şikayet olduğu takdirde geriye dönük yasal hakların aranması gibi durumlar için yazılan mesajlar Forumda tutulur.
15. Foruma üye olduktan sonra üyelik silinmesi veya mesajlarının silinmesi talep edilemez.Çünkü silinen üye hakkında bir şikayet olduğu takdirde geriye dönük yasal hakların aranması gibi durumlar için sizinde yararınıza olacağından üyelik hesabı ve mesajlar Forumda tutulur.
16. Forum kurallarına uymayan katılımcıların forum yazı yazması engellenecektir. Bu işlem ihtar verilmeden yapılabilir. Kayıt olmayı kabul ettiğiniz takdirde yukarıdaki şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılacaksınız.
SPK UYARISI : Sermaye Piyasası Kanununun 22 (s) bendi ile Kurulumuza verilen yetki çerçevesinde, sermaye piyasasında medya ve elektronik ortam da dahil olmak üzere, sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunacak kişi ve kuruluşların uyması gereken esaslar Tebliğin 18 inci maddesinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
a) Yorum ve tavsiyelerin özenle hazırlanması ve objektif olması.
b) Halkı yanıltan ve aldatan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden tarzda ifadelere kesinlikle yer verilmemesi.
c) "En sağlam", "en iyi", "en güvenilir" gibi subjektif ve abartılı ifadelere kesinlikle yer verilmemesi.
d) Sunulan yorum ve tavsiyelerin güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizlerle mutlaka desteklenmesi.
e) Herhangi bir sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan yorum ve analizlerde, yatırımcıların doğru ve eksizsiz bilgilendirilmesini teminen, yayımlanmışsa izahname ve sirkülerde yer alan bilgilerin kullanılması, aksi takdirde söz konusu halka arza ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı izahname ve sirkülerin yayımlanacağının belirtilmesi.
f) Belli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaad ve/veya taahhütte kesinlikle bulunulmaması.
g) Kurulun faaliyet alanına giren sonuçlanmış ya da sonuçlanmamış konular hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunulmaması,
h) Sunulan yorum ve tavsiyelerin 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun ilke ve esaslarına uygun olması. Ayrıca Tebliğin 19 uncu maddesi uyarınca Tebliğin 18 inci maddesi çerçevesinde sunulan yorum ve tavsiyelerde;
a) Yararlanılan veri ve kaynaklara,
b) Kullanılan analiz yöntemi ile yöntemin varsayımlarına,
c) Bilgilerin bir bütün olarak anlaşılmasını temininden varsa kısaltmalar, formüller terimler ve benzeri hususlarla ilgili açıklamalara,
d) Sunulan yorum ve tavsiyeleri hazırlayan ve/veya yayımlayan kişi veya kuruluşun basın yayın hizmeti karşılığında alınan olağan ücretler dışında kendisi ve/veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir menfaat temin etmesi halinde menfaat tutarına,
e) Hazırlayanın yoruma konu olan sermaye piyasası aracının ihraçcısı ile sermaye veya yönetim bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bir ilişkisi varsa buna ilişkin bilgiye, yer verilmesi ve Tebliğin 20 inci maddesi uyarınca yönlendirici nitelikteki yorum ve tavsiyelerde Tebliğin 1 nolu ekinde yer alan uyarı notuna anılan maddede belirtilen esaslara uygun olarak yer verilmesi zorunludur.